Home

Nieuwe samenwerking

De Natuurvleescoöperatie Westerkwartier is een samenwerkingsverband tussen verschillende schakels in de vleesketen zoals melkveehouders, veehouders, natuurbeheerders en vleesverwerkers. De kalveren worden eerst door de melkveehouders aangehouden om vervolgens te worden ingebracht bij de coöperatie. De dieren lopen op natuurgrond van onder andere Staatsbosbeheer. Daar grazen ze heerlijk tussen de weidevogels. In de winter staan de dieren op stal en worden ze zoveel mogelijk met voer uit de regio gevoerd, van bijvoorbeeld akkerbouwers uit de buurt.