Aanmeldingsformulier lidmaatschap Natuurvleescoöperatie Westerkwartier B.A


Bedrijfsvorm:
(aankruisen wat van toepassing is)

Zelfstandig ondernemerMaatschapVennootschap onder firmaCommanditaire vennootschapAndere samenwerkingsvorm

Naam contactpersoon *

Ja, ik word graag lid van Natuurvleescoöperatie Westerkwartier. Ik meld mij aan het voor lidmaatschap van: *

A lid voor een nader te bepalen bedrag per maand.