WORD LID!

Aanmeldingsformulier lidmaatschap Natuurvleescoöperatie Westerkwartier B.A


Bedrijfsvorm:(aankruisen wat van toepassing is)

Zelfstandig ondernemerMaatschapVennootschap onder firmaCommanditaire vennootschapAndere samenwerkingsvorm

Naam contactpersoon *

Ja, ik word graag lid van Natuurvleescoöperatie Westerkwartier. Ik meld mij aan het voor lidmaatschap van: *

De contributie is vastgesteld op €50,00 en het entreegeld is ook €50,00

Mijn lidmaatschap mag openbaar zijn:*
JaNee