INFO

Een regionaal groeimodel

De coöperatie heeft voor ogen om in een groeimodel door te groeien naar afzet aan grote partijen. Door op een relatieve grote schaal en coöperatief te werken biedt dit kansen voor de regio als geheel.

Meerwaarde

De coöperatie is een meerwaarde op verschillende gebieden.
Voor de betrokken partijen, maar ook voor de regio als geheel, leidt ze tot economische voordelen. Ook gaat ze voor ‘sociaal inclusief’. Wij bedoelen hiermee dat iedereen in de
samenleving een plekje verdient. In onze keten wordt juist gezocht naar verbindingen tussen bepaalde taken en mensen die het om wat voor reden dan ook lastig hebben op de arbeidsmarkt. Met de circulaire gedachte en de kleine afstanden willen we de negatieve effecten beperken voor de biodiversiteit, klimaat en planeet. Dierenwelzijn staat ook hoog in het vaandel. Kortom: we zijn actief op alle componenten van duurzaamheid!

  • Nieuw verdienmodel
  • Regionale grondstoffen
  • Transparant en veilig
  • Sociaal inclusieve keten
  • Dier- en milieuvriendelijk