INFO

Nieuwe samenwerking De Natuurvleescoöperatie Westerkwartier…

MISSIE & VISIE

Missie Activiteiten verrichten die gericht zijn op het op duurzame wijze produceren…

WORD LID!

Aanmeldingsformulier lidmaatschap Natuurvleescoöperatie Westerkwartier B.A


Nieuwe samenwerking

De Natuurvleescoöperatie Westerkwartier is een samenwerkingsverband tussen verschillende schakels in de vleesketen zoals (melk)veehouders, natuurbeheerders en vleesverwerkers. Aanjager van dit samenwerkingsverband is de Gebiedscoöperatie Westerkwartier.

De kalveren worden eerst door de melkveehouders aangehouden om vervolgens te worden ingebracht bij de coöperatie. De dieren lopen op natuurgrond van onder andere Staatsbosbeheer. Daar grazen ze heerlijk tussen de weidevogels. In de winter staan de dieren op stal en worden ze zoveel mogelijk met voer uit de regio gevoerd, van bijvoorbeeld akkerbouwers uit de buurt.

Kortom, dit mooie samenwerkingsverband zorgt ervoor dat de boeren in de regio een extra verdienmodel hebben, er meer en beter rekening gehouden wordt met dier en natuur, het geld grotendeels in de regio blijft en er minder CO2-uitstoot is.