Aanmeldingsformulier lidmaatschap Natuurvleescoöperatie Westerkwartier B.A


  Bedrijfsvorm:(aankruisen wat van toepassing is)

  Zelfstandig ondernemerMaatschapVennootschap onder firmaCommanditaire vennootschapAndere samenwerkingsvorm

  Naam contactpersoon *

  Ja, ik word graag lid van Natuurvleescoöperatie Westerkwartier. Ik meld mij aan het voor lidmaatschap van: *

  De contributie is vastgesteld op €50,00 en het entreegeld is ook €50,00

  Mijn lidmaatschap mag openbaar zijn:*
  JaNee