Nieuwe samenwerking

De Natuurvleescoöperatie Westerkwartier is een samenwerkingsverband tussen verschillende schakels in de vleesketen zoals melkveehouders, veehouders, natuurbeheerders en vleesverwerkers. De kalveren worden geboren op (melk)veebedrijven. Hier groeien ze tijdelijk op. De dieren gaan, zodra het mogelijk is, naar natuurgronden van onder andere Staatsbosbeheer, hier grazen ze minimaal 180 dagen per jaar, heerlijk tussen de weidevogels. In de winter staan de dieren op stal en worden ze zoveel mogelijk met voer uit de regio gevoerd, van bijvoorbeeld akkerbouwers uit de buurt. De voeding van de runderen is voornamelijk gras, hooi en kuil. De leeftijd van de dieren varieert tussen de 2 en maximaal 9 jaar.

Een regionaal groeimodel

De coöperatie heeft voor ogen om in een groeimodel door te groeien naar afzet aan grote partijen. Door op een relatieve grote schaal en coöperatief te werken biedt dit kansen voor de regio als geheel.

Meerwaarde

De coöperatie is een meerwaarde op verschillende gebieden.
Voor de betrokken partijen, maar ook voor de regio als geheel, leidt ze tot economische voordelen. Ook gaat ze voor ‘sociaal inclusief’. Wij bedoelen hiermee dat iedereen in de
samenleving een plekje verdient. In onze keten wordt juist gezocht naar verbindingen tussen bepaalde taken en mensen die het om wat voor reden dan ook lastig hebben op de arbeidsmarkt. Met de circulaire gedachte en de kleine afstanden willen we de negatieve effecten beperken voor de biodiversiteit, klimaat en planeet. Dierenwelzijn staat ook hoog in het vaandel. Kortom: we zijn actief op alle componenten van duurzaamheid!

  • Nieuw verdienmodel
  • Regionale grondstoffen
  • Transparant en veilig
  • Sociaal inclusieve keten
  • Dier- en milieuvriendelijk