Missie

Activiteiten verrichten die gericht zijn op het op duurzame wijze produceren, bewerken en afzetten van rundvlees(producten) met gebruik van natuurterreinen en duurzame ketens in het Westerkwartier. Waarbij het bevorderen van de ecologische en landschappelijke kwaliteit en de vitaliteit van de regio centraal staan.

Visie

Onze visie is om het Westerkwartier en in het speciaal de agrariërs te versterken door regionaal en duurzaam rundvlees te produceren.