De Natuuvleescoöperatie Westerkwartier is een samenwerkingsverband tussen (melk)veehouders, Slachterij Kroon, Staatsbosbeheer, Gebiedscoöperatie Westerkwartier en verdere maatschappelijke organisaties. Samen vormen we een krachtige regionale rundvleesketen. De leden werken onderling nauw samen waarbij de runderen centraal staan. De runderen komen zowel bij melkveebedrijven als rundveebedrijven vandaan. Veel stierkalfjes worden nu gezien als restproduct van de melkveehouderij en gaan veelal naar een Kalvermesterij, waar zij na 6 maanden geslacht en geëxporteerd worden. Dit terwijl zij volgroeid meer waarde hebben. Vandaar dat wij bij de Natuurvleescoöperatie de ruimte geven aan deze kalfjes om uit te groeien tot volwaardige runderen.

De runderen lopen zoveel mogelijk in natuurgebieden. De rijke weides, met verschillende soorten grassen en kruiden, zorgen voor een goede weerstand van de koeien. Als het te koud of nat is, staan ze overdekt in een winterstalling waar zij voldoende ruimte krijgen om echt rund te zijn. Ook wordt er natuurlijk rekening gehouden met weidevogels. Doordat we regionaal de keten sluiten, minimaliseren we het aantal transport kilometers. Dit geldt natuurlijk ook voor het voer. Het komt niet uit Zuid-Amerika, maar gewoon uit de regio. Door de keten regionaal te sluiten is de milieubelasting veel lager ten opzichte van de traditionele keten.